Ohjelmistoarkkitehtuuri

Tuntuuko, että koodinne on vaikeasti ymmärrettävä?

Työskentelemme ohjelmistojen arkkitehtuurianalyysin ja havainnollistamisteknii-koiden parissa. Lattix-ohjelmiston tehokas riippuvuuksien esitys matriisimuo-dossa, DSM (Dependency Structure Matrix), visualisoi ja havainnollistaa koodinne rakenteen. Arkkitehtuurianalyysin avulla ohjelmiston rakenne saadaan helposti esitettävään muotoon ja jatkokehitys helpottuu.

  • Analysoi ohjelmiston arkkitehtuuri valmiista koodista, ja luo tarkka kuva ohjelmistoarkkitehtuurista ja todenna, että ohjelmisto on suunnitellun arkkitehtuurin mukainen.
  • Etsi, korjaa ja estä ei toivotut ohjelmistoriippuvuudet hyödyntämällä tehokkaita DSM-algoritmeja ja työkaluja ja paranna ohjelmiston laatua ja ylläpidettävyyttä.
  • Suorita impact analyysi ennen ja jälkeen refaktoroinnin riskien minimoimiseksi ja testaustarpeen selvittämiseksi.
  • Mittaa, seuraa ja raportoi muutokset Lattix-repositorin avulla, joka ylläpitää ajantasaista tietoa koodin metriikoista, riippuvuuksien määrästä ja suunniteltuja arkkitehtuurisääntöjä rikkovista riippuvuuksista.
  • Määritä ja toteuta ohjelmistorajapintojen yhtenäisyys yrityksenne määritelmiin ja ohjelmointi standardeihin.

Lattix-ohjelmisto analysoi kaikkia yleisimpiä ohjelmointikieliä ja integroituu moniin muihin työkaluihin ja build-järjestelmiin. Lattixin avulla selvität riippuvuudet eri ohjelmointikielien ja tietokantarakenteiden välillä.Tutustu Lattix-ohjelmistoon. Pyydä esittely ja jatka evaluoimalla Lattixia oman koodinne kanssa.

Ota yhteyttä

Leevi Lehtinen

puh: 040 546 1469
leevi.lehtinen@nohau.fi

Martti Viljainen

puh: 040 546 0142
martti.viljainen@nohau.se